133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Articulating paper 200 μ

Giấy cắn 200

Brand:

Mô tả

165-2b-Acticulating-COLTENEGIẤY CẮN 200 μ

Dùng cho giai đoạn đầu của kiểm tra, cho thấy sự khác biệt giữa khớp nhai bị cao và
thấp.