133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Articulating paper 40μ

Giấy cắn 40

Brand:

Mô tả

165-9-Acticulating-COLTENEGiấy cắn 40μ

  • Giấy cắn trung bình- mỏng
  • Kiểm tra chạm khớp trung bình-tốt