133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Ultrasonic Cleaner

Máy rung rửa dụng cụ ULTRASONIC

Brand:

Mô tả

Máy rung rửa dụng cụ hàng đầu tại Mỹ

UC50

Thể tích vỏ: 3.2 liters
Thể tích chứa: 2.0 liters
Kích thước (LxWxH): 27.3 x 21.3 x 203 cm
Kích thước hộp chứa (LxWxH): 19.7 x 14.6 x 10.5cm
Công suất: 50 watts
Tần số vận hành: 53 kHz

   281-2-Ultrasonic-COLTENE
UC125

Thể tích hộp: 4.8 liters
Thể tích chứa: 3.8 liters
Kích thước (LxWxH): 42 x 26.7 x 35 cm
Kích thước hộp chứa (LxWxH): 28.6 x 14.3 x 12.7cm
Công suất: 100 watts
Tần số vận hành: 55 kHz

281-3-Ultrasonic-COLTENE
UC300

Thể tích đựng: 14.4 liters
Thể tích chứa: 11 liters
Kích thước (LxWxH): 48.2 x 30.5 x 31.1 cm
Kích thước hộp chứa (LxWxH): 35.6 x 22.9 x 17.1cm
Công suất: 300 watts
Tần số vận hành: 40 kHz

281-4-Ultrasonic-COLTENE