133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Dentine Sealent

Chất điều trị nhạy cảm cổ răng tức thì

Chất trám bít ống ngà – giảm nhạy cảm ngà

Brand:

Mô tả

Chất điều trị nhạy cảm cổ răng tức thì

44-2-dentin-sealant--ULTRADENT

Chất trám bít ống ngà – giảm nhạy cảm ngà

  • Lý tưởng cho trường hợp sau làm sạch chân răng (nạo túi nha chu)
  • Làm giảm ê buốt cho bệnh nhân bằng cách đóng các đầu ống ngà (vùng cổ răng, hoặc sau mài bọc mão răng sống)
  • Khi bôi Dentine lên trên vùng răng bị ê buốt:
 44-3-dentin-sealant--ULTRADENT  44-4-dentin-sealant--ULTRADENT