133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Duraflor

Chất Fluor phòng ngừa sâu răng dạng tube

Brand:

Mô tả

Chất Fluor phòng ngừa sâu răng dạng tube

  • Có độ Fluor đậm đặc, phòng ngừa sâu răng Trùng hợp nhanh khi tiếp xúc với nước bọt.
  • Lý tưởng trong điều trị răng nhạy cảm
  • Dễ được bệnh nhân chấp nhận do có mùi kẹo cao su và hơi ngọt nhờ Xylitol

45-12-Duraflor--MEDICOM