133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Brand:

Mô tả

Tay thổi cát Air-flow

231-10-AirFlow-EMS Đầu dùng thông dụng
231-11-AirFlow-EMS Đầu dùng cho nha chu