133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Hisite

Chất kiểm soát điểm tiếp xúc mặt bên của mão, veneer

Brand:

Mô tả

Chất kiểm soát điểm tiếp xúc mặt bên của mão, veneer

41-8-hisite-ULTRADENT 41-9-hisite-ULTRADENT
41-10-hisite-ULTRADENT 41-11-hisite-ULTRADENT