133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Brand:

Mô tả

Thành phần

Isocaine® 3%- Mepivacaine HCl 3%, không chất co mạch, Injection USP (không Vasoconstrictor), Terminally Sterilized box of 50 cartridges

Isocaine® 2% Mepivacaine HCl 2% and Levonordefrin 1:20,000 Injection USP, Terminally Sterilized box of 50 cartridges

Chỉ định

Gây tê tại chỗ và gây tê vùng cho da người lớn và trẻ em.

Không có chất co mạch, dùng cho một số trường hợp đặc biệt trong y khoa như bệnh nhân bị tim mạch, trẻ em…

Thời gian thẩm thấu 30 – 120 giây đối với hàm trên và 1 -4 phút đối với hàm dưới

Thời gian kéo dài: 20 phút cho hàm trên và 40 phút cho hàm dưới

266-5-Logo-NOVOCOL