133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Máy hấp B, Máy hấp S

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

Brand:

Mô tả

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

MÁY HẤP B

Máy hấp Zetaclave B có thể khử trùng bên trong những ống, kẽ nhỏ.

67-1-Zetaclave-ZHERMACK

MÁY HẤP S
Máy hấp Zetaclave thông dụng

67-2-Zetaclave-ZHERMACK 67-3-Zetaclave-ZHERMACK 67-4-Zetaclave-ZHERMACK 67-5-Zetaclave-ZHERMACK