133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Piezon Master 700 "standard"

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Brand:

Mô tả

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Máy cạo vôi siêu âm 700 “chuẩn”

  • 2 tay cầm
  • 2 bình chứa dung dịch thuốc cho việc điều trị nha chu, nội nha hoặc nha khoa phục hồi
  • Bàn điều khiển cải tiến (có thế chỉ phun dung dịch hoặc làm việc khô)
307-225-Piezon-EMS 225-4-Piezon-EMS 225-5-Piezon-EMS