133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Mô tả

Máy trộn Silicone

Modulmix+EliteHD+

  • Giảm thời gian trộn & tăng thời gian làm việc
  • Có thể sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau: cao su đặc, Monophase…