133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

ENDO TIP ULTRADENT

Đầu nội nha của Ultradent

Brand:

Mô tả

NAVITIP 29G & 30G

Đầu bơm rửa Navi 29 G & 30g

183-1-Navitip-ULTRADENT 183-1e-Navitip-ULTRADENT 183-1b-Navitip-ULTRADENT 183-1a-Navitip-ULTRADENT

183-2-Navitip-ULTRADENT

183-4-IrrigatorTip-ULTRADENT

 

ENDO-EZE IRRIGATOR TIP

Đầu Endo-Eze

  • ChlorCid
  • ChlorCid V
  • Ultradent 5ml syringe

 

 

183-7a-TipEndo-ULTRADENT

TIP ENDO

Đầu Endo

  • TriAway Adapter
  • PermaFlo DC
  • Other Ultradent syringes

 

SYRINGE FOR IRRIGATION

Ống bơm tiêm rửa

277-183-Syringe-ULTRADENT