133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Brand:

Mô tả

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

58-5-pain-on-COLTENE

Vật liệu điểm màu răng, rất tiện dụng, thẩm mỹ trước khi dán composite.

CO7338 Rất tốt để che kim loại trong khi sử dụng mão sứ

58-9-pain-on-COLTENE
58-7-pain-on-COLTENE 58-8-pain-on-COLTENE