133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

Brand:

Mô tả

Các loại đầu nha chu của EMS

ĐẦU CẠO VÔI

228---dau-cao-voi

ĐẦU NẠO TÚI

228--dau-nao-tui

ĐẦU NỘI NHA

Sửa soạn và làm sạch ống chân răng

229--lam-sach-ong-chan-rang-EMS

Chữa tủy lại và các răng bị canxi hóa ống tủy

229--chua-tuy-lai

Phẫu thuật trong nội nha

229---phau-thuat-trong-noi-nha

Trám bít ống tủy

229--tram-bit-ong-tuy

229--note