133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Pindex

Máy đóng pin laser

SKU DT000059 Categories ,
Brand:

Mô tả

Máy đóng pin laser

Hệ thống PINDEX được xem là chuẩn mực trong quá trình xử lý mẫu, giúp các đường cắt song song được chính xác và đơn giản hơn

59- 87-pindex-COLTENE