133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Putty Cut for 2 steps technique

Dao cắt cao su đặc putty trong kỹ thuật lấy dấu 2 lần

Brand:

Mô tả

Dao cắt cao su đặc putty trong kỹ thuật lấy dấu 2 lần