133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Tenax Full Kit Titanium

Bộ chốt Titanium Tenax

Brand:

Mô tả

Bộ chốt Titanium Tenax

135-1-Tenax-COLTENE

135-2-Tenax-COLTENE