133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Ultravac

MÁY ÉP MÁNG TẨY

SKU DT000058 Categories ,
Brand:

Mô tả

MÁY ÉP MÁNG TẨY

  • Dùng để ép khay tẩy trắng.
  • Ép khay cố định răng
  • Ép khay bảo vệ hàm trong thể thao.

58 -87 - ultravac -ULTRADENT