133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Universal Tray Adhesive for Metal & Plastic Tray

Chất kết dính thông thường cho khay và vật liệu lấy dấu

Brand:

Mô tả

Chất dán vật liệu lấy dấu vào khay nhựa & khay kim loại