133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Máy do chiều dài ống tủy

Máy đo chiều dài ống tủy

Brand: ,

Mô tả

APEX LOCATOR

best seller

Là loại đo ống tủy duy nhất có thể xác định khác biệt tại vùng thắt chóp tủy và vùng tận cùng của ống tủy

180-3b-Locator-COLTENE
apex locator

 

FORAMATRON

WOODPEX III

180-2b-Foramatron-Parkell 180-1b-Woodpex-WOODPECKER