133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Yellow Mixing Tips + oral tip

Đầu trộn cao su màu vàng

Brand: ,

Mô tả

Đầu trộn cao su màu vàng

160-10-Tip-ZHERMACK

Đầu đưa vào miệng

160-11-Tip-ZHERMACK