133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Hội thảo

ỨNG DỤNG VẬT LIỆU TIÊN TIẾN TRONG THỰC HÀNH LABO

Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E) - 133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM
T6, 24/05/2019

Về người thuyết trình

Ông Nicola Rossi tốt nghiệp kỹ thuật viên Labo chuyên ngành Nha Khoa tại Ý năm 1995. Năm 1999, ông bắt đâu làm việc cho công ty Zhermack, chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển về lĩnh vực sản phẩm.

Cho đến nay, ông thường xuyên tham gia đào tạo và giảng dạy về các kỹ thuật trong thực hành trong Labo trên toàn thế giới.

Về đề tài thuyết trình

Share:

More Posts

Send Us A Message